Arkiverat per författare

VALBORGSFIRANDET PÅ SVEN JONS UDDE ÄR FRAMFLYTTAT TILL 2022!

26 apr

VALBORGSFIRANDET PÅ SVEN JONS UDDE ÄR FRAMFLYTTAT TILL 2022!

 

Barkåkra scoutkår har sedan mitten av 50-talet anordnat valborgsmässofirandet på Sven Jons udde i Skälderviken, men även i år tvingar rådande omständigheter oss att ställa om.

Vi beklagar detta och tar sikte på 2022 istället.

Arrangemanget är dock en av våra största inkomstkällor till verksamheten och det slår hårt mot oss när vi inte kan erbjuda er korvar och lotter.

Det vi däremot kan erbjuda er är virtuella korvar och lotter.

Stöd BSK och köp virituella korvar och Lotter:

Virituell korv:           25kr

Virituell Lott:           25kr

SWISH nr:   123 340 89 60

VÄLKOMNA ÅTER 2022!

05 apr

Kallelse till Barkåkra scoutkårs kårstämma

Onsdag 21 april kl 19:00-21:00 på Google Meet

Härmed kallas alla medlemmar i Barkåkra scoutkår till kårstämma. Alla medlemmar har rätt att delta i mötet – varje medlem har en röst. Föräldrar till yngre scouter är välkomna att närvara vid stämma som åhörare, dock utan rösträtt. Mer information om hur stämman kommer att genomföras skickas ut i ett separat mail till alla medlemmar.

Eventuella motioner till kårstämman ska lämnas till kårstyrelsen senast två veckor innan stämman.

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 8. Föredragning om kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Behandling av motioner till stämman
 12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret.
 13. Fastställande av stadgar, förslag på uppdaterade stadgar bifogas denna kallelse
 14. Val av kårordförande och vice ordförande
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Val av funktionärer
 19. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 20. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa.
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande

  Välkommen!

  Styrelsen

Information inför BSKs kårstämma den 21/4-2021.

Hej alla.

När situationen är som den är och vi gör vårt bästa för att få allt att fungera som det ska så har vi i styrelsen fattat beslut hålla årets kårstämma på den digitala plattformen Google Meet.

För att kunna delta i stämman så måste alla som vill delta anmäla sig till ordforande@barkakrascoutkar.se så vi kan skicka ut en länk till stämman.

Anmäl er i god tid så att vi hinner skicka länken till er och se till att prova länken innan stämman så att ni vet att det fungerar. Man kan använda samma länk flera gånger.

Vi kommer under stämman att fatta beslut med negativ acklamation. Vilket betyder att vi förutsätter att alla röstar JA på frågorna och de som är emot får då opponera sig för att göra sin röst hörd. Det för att det ska bli det ska bli enklare att uppfatta olika meningar.

Vi ber om er förståelse i denna situation och hoppas att allt kommer att fungera som det ska.

Med vänlig hälsning.

BSK Styrelse.

Terminsstart!

31 jan

Hej alla Scouter.

Dagarna blir ljusare och det är hög tid att köra igång vårterminen.
Vi kör på samma tider som vi är vana vid.

Spårarna och Upptäckarna måndagar Kl. 18:00

Äventyrare onsdagar Kl. 18:30
Utmanarna torsdagar Kl. 18:30

Föräldrar och Bäverscouter lördag Kl. 10:00 startar i Mars

Vi kommer att fortsätta hålla våra avdelningsmöten utomhus så kom klädda för det. I och med att vi håller oss utomhus så är det bra om toalettbesök görs hemma innan mötet så att vi kan hålla avstånds och hygienrekommendationer, för allas säkerhet och trevnad.
Som alltid är det av yttersta vikt att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
För mer information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
Med vänlig hälsning.
BSK Styrelse.

Teminsstart Våren 2021

12 jan

Hej alla Scouter och Föräldrar.

Vi ber om ert överseende i situationen vi sitter i då beslut kan komma att ändras med kort varsel. Vi gör vad vi kan för att försöka komma igång med scouting så snart som möjligt men vi kommer inte att starta med verksamhetens fysiska möten förens vi anser det görbart.

Barkåkra Scoutkår har under hösten hanterat förutsättningarna för scouting på ett bra sätt och kunnat hålla våra möten på ett säkert sätt och haft en mycket givande och rolig höst, trotts att pandemin har begränsat oss. Vi vill inget hellre en att, även denna vår, kunna erbjuda samma förutsättningar för en meningsfull fritid till våra scouter.

Tyvärr ser vi dock med anledning av den senaste tidens smittspridningsbegränsande åtgärder och i den information som kommit från myndigheterna, att det blir svårt att genomföra terminsstarten som planerat just nu.

Vi kommer därför i ett första skede att preliminärt flytta fram terminsstarten till v.5

När vi kommer igång blir tiderna för mötena de samma som tidigare:

Föräldrar och Bäverscouter lördag Kl. 10:00 startar i Mars

Spårarna och Upptäckarna måndagar Kl. 18:00

Äventyrare onsdagar Kl. 18:30

Utmanarna torsdagar Kl. 18:30

 

Har ni frågor och funderingar kan ni kontakta Björn på ordforande@barkakrascoutkar.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Barkåkra Scoutkår

Angående coronaviruset och Covid-19

01 Nov

Angående coronaviruset och Covid-19

Som många säkert sett har Folkhälsomyndigheten skärpt råd och rekommendationer i flera regioner, med anledning av smittspridningen av covid-19.

Detta gäller även för oss Scouter!

Vi kommer dock inte att ställa in utan att fortsätta att ställa om, så att våra barn kan fortsätta att ha rolig och inspirerande fritid. Det har varit långa månader av pandemi därför behövs gemenskapen och kompisarna på Scouterna kanske mer än någonsin. Scouting gör skillnad!

Vi kommer att fortsätta hålla våra avdelningsmöten utomhus och se till att avstånds och hygienrekommendationer kan följas för allas säkerhet och trevnad.

Som alltid är det av yttersta vikt att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

För mer information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Med vänlig hälsning.

BSK Styrelse.

Barkåkra scoutkårs kårhajk 2020!

01 sep

Barkåkra scoutkårs kårhajk 2020!
Den 18-20 september är det gemensam hajk för alla i Barkåkra scoutkår. Vi kommer
att hålla till vid Raggarbacken, i anslutning till Västersjön.
Äventyrare och Utmanare samlas på Fort Anna fredagen den 18 september kl. 17:00.
Därefter samåker vi ut till Västersjön. Väl framme på Raggarbacken kommer vi att laga
kvällsmat och slå läger.
Upptäckarna och spårarna samlas på lördagen den 19 september kl. 09:00 på Fort
Anna och är med hela dagen. Upptäckarna övernattar medans spårarna hämtas på
lägerplatsen kl. 17:00. Spårare kan även övernatta, om en förälder följer med.
Familje- och Bäverscouterna är välkomna direkt till Raggarbacken och är med på
aktiviteter på lägerplatsen under lördagen kl. 13:00-17:00.
För de som sover över avslutas hajken på söndagen den 20 september, kl. 14:00 på
Fort Anna, efter att vi tagit hand om den materiel vi använt, samt ätit en lätt lunch.
Hajkavgift:
– 50kr, Familje-/bäverscout & spårare (som ej sover över)
– 100kr, upptäckare (& spårare som sover över)
– 150kr, äventyrare & utmanare
Anmälningen sker genom att fylla i formuläret (via denna länk:
https://forms.gle/jxk1oxC1eiWvV1AS6) och swisha avgiften till 123 459 98 66. Skriv
scoutens för- och efternamn samt ”kårhajk” i meddelandefältet.
Det finns plats för max 50 deltagare, så det gäller att anmäla sig i god tid.
Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till David Ringner via 073 511 93 00.
Hjärtligt välkomna!

Föräldramöte Måndagen den 31/8 Kl. 18:00 på Fort Anna

24 aug

Hej Föräldrar och Scouter.

Nu när terminen har startat för de flesta av våra Scouter vill vi bjuda in till ett föräldramöte den 31/8, för att informera om vad som sker i verksamheten och vad som kommer att komma under året.

Nästa sommar är det Jamboree21 (31 juli – 7 augusti 2021) i Norra Åsum utanför Kristianstad dit vi gärna vill åka med BSK. Detta evenemang kräver dock en hel del planering och innebär även en kostnad per deltagare.

Vi vill informera och prata med er föräldrar kring detta så att vi kan påbörja planeringsarbetet så bra som möjligt.

Är man nyfiken på vad ett Jamboree är för något kan man gå in på deras hemsida (www.jamboree.se) och förkovra sig.

 

Då mötet kommer att hållas inomhus ber vi att endast en förälder per Scout kommer så att vi inte blir för många. Vi kommer att se till att det är välventilerat och att man kan hålla avstånd till varandra.

Tänk på att tvätta händerna och avstå från att komma om man har förkylningssymptom.

Hoppas att ni kan komma och ta del av vad vi har att erbjuda er och era barn.

 

Anmäl om ni kommer så vi vet hur många vi blir.

Björn Lissinger: 070-572 55 20 / bjorn.lissinger@gmail.com

 

 

Föräldramöte på Fort Anna den 31/8 kl. 18:00

Väl mött //  Björn och Karin