Terminsstart!

31 jan

Hej alla Scouter.

Dagarna blir ljusare och det är hög tid att köra igång vårterminen.
Vi kör på samma tider som vi är vana vid.

Spårarna och Upptäckarna måndagar Kl. 18:00

Äventyrare onsdagar Kl. 18:30
Utmanarna torsdagar Kl. 18:30

Föräldrar och Bäverscouter lördag Kl. 10:00 startar i Mars

Vi kommer att fortsätta hålla våra avdelningsmöten utomhus så kom klädda för det. I och med att vi håller oss utomhus så är det bra om toalettbesök görs hemma innan mötet så att vi kan hålla avstånds och hygienrekommendationer, för allas säkerhet och trevnad.
Som alltid är det av yttersta vikt att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
För mer information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
Med vänlig hälsning.
BSK Styrelse.