Vårterminen 2019

Hej medlem i Barkåkra scoutkår,

 

Vi har en ny struktur för medlemskap sedan hösten 2018. Bland annat kan du som förälder kan bli stödmedlem och därigenom får tillgång till att låna vår fina lokal och vårt friluftsmaterial. Om du vill bli stödmedlem, gör en anmälan via vår hemsida. Våra olika nivåer på medlemskap kan du läsa mer om på baksidan av detta brev.

Gå in på respektive grupp för mer kontaktinfo till era ledare. All kontakt med frågor tas med avdelningsledare i första hand.

Familjescouter (0-4 år) träffas varannan lördag kl 10:00 – 12:00 med start 19 jan. Ledare: Louise

Bäverscouter (5-7 år) träffas varannan lördag kl 10:00 – 12:00 med start 19 jan. Ledare: Karin och Albin

Spårarna (åk 2-3) träffas måndagar kl 18:00 – 19:30. Ledare: Åsa & Helena. Startar terminen 21 jan

Upptäckarna (åk 4-5) träffas måndagar kl 18:00 – 19:30. Ledare: Anna & Björn. Startar terminen 21 jan.

Äventyrarna (åk 6-8) träffas på onsdagar kl 18:30 – 20:30. Ledare: Nick, David R, Lotta, Cilla och Mårten. Terminsstart 16 jan.

Utmanarna (åk 9 – 18 år) träffas på torsdagar kl 18:30 – 20:30. Ledare: Lars, Fredrik och Marika.

 

Vi har planerat in en gemensam kårhajk tidigt på terminen så att vi alla träffas och kommer ut i skogen medan vädret fortfarande är varmt och skönt. Kårhajken planerad till 22-23 september.

Allmän information om vår kår kan du hitta på vår hemsida men av integritetsskäl läggs inte all intern information upp där. Se till att vi har din rätta mailadress, gå med i vår facebook-grupp (sök på Barkåkra scoutkår i facebook) så du inte missar roliga aktiviteter!

Varma scouthälsningar,

Mia Ahlm, ordf Barkåkra scoutkår

ordforande@barkakrascoutkar.se

 

  1. Om du vill avsluta ditt medlemskap hos oss, vänligen meddela mig detta per mail så stryker jag er ur vårt register.

 

Information om nya medlemsavgifter from höstterminen 2018

 

På årsmötet i mars 2018 beslutade Barkåkra scoutkår att förändra strukturen för sin medlemsavgift. Förändringen innebär att medlemsavgiften delas in i tre kategorier efter hur aktiv man är i scoutkåren.

 

 

Aktiv – scouter 8-18 år i verksamheten betalar 425 kr/termin. Familjescouter samt Bäverscouter 0-7  år betalar 150 kr/termin då de har färre antal möten och ej erbjuds läger och hajker i samma omfattning.

 

Styrelse, ledare och funktionär –alla avdelningsledare, styrelsemedlemmar och andra funktionärer med en specifik roll måste vara medlemmar i kåren. Dessa betalar en lägre medlemsavgift då de bidrar till kåren genom sitt arbete. Minimum arbetsinsats för att omfattas av denna kategori är 20 arbetstimmar per termin. Denna kategori betalar 150 kr/termin.

 

Stödmedlem – den tredje kategorin kallar vi stödmedlemmar och är till för föräldrar och andra som vill stötta verksamheten och nyttja medlemsförmånerna som anges nedan. Till denna kategori hör även utflyttade seniorscouter som endast vill tillhöra kåren för att kunna anmäla sig till externa arrangemang och läger.  Denna kategori betalar 250 kr/termin.

 

Oavsett vilken medlemsavgift som betalas in till kåren så måste kåren betala en avgift till distriktet och riksförbundet för varje medlem. I dags dato är denna avgift på 123 kr/termin. Det betyder att inkomsten som tillfaller kåren är medlemsavgiften minus 123 kr/termin. I avgiften till distrikt och riksförbundet ingår scouternas försäkringar och medlemstidning, dvs alla tre medlemskategorier omfattas av detta.

 

Som medlem i Barkåkra scoutkår har man även lokala förmåner såsom:

  • Gratis lån av tält, stormkök och annat scoutmaterial som kåren har
  • Gratis nyttjande av kårens två segelbåtar
  • Gratis hyra av Fort Anna för tex födelsedagskalas

 

Har du frågor kring våra nya medlemsavgifter? Hör av dig till ordförande Mia Ahlm på ordforande@barkakrascoutkar.se

 

Med denna nya medlemsstruktur hoppas vi kunna skapa en ny dynamik i kåren och en större tydlighet i vår verksamhet. Hjärtligt välkommen som medlem du med!

 

 

Vänliga hälsningar,

 

Styrelsen i Barkåkra scoutkår