Dokument

Här hittar ni olika former av dokument som i första hand riktar sig till scouter och föräldrar. För ledare och styrelse har vi en annan yta, Dropbox.

Publicerade dokument här kan öppnas och laddas ner. Saknar ni något här eller om något behöver justeras är det bara att säga till någon ledare. Bl a packlistor skall se som stöd och förslag på olika saker som man kan behöva. Tveka inte att fråga någon ledare om det är något du undrar över.

 

Lägerrelaterade dokument:

Packlista    (tillägg till denna ges vid behov av arrangemangsansvarig)

Hälsokort  (Formulär och kan fyllas i direkt på datorn eller skrivas ut och fyllas i för hand)