Arkiv | Blogg

RSS flöde för denna sektionen

Vår blogg!

Kallelse till Barkåkra scoutkårs kårstämma 2024

11 feb

Kallelse till Barkåkra scoutkårs kårstämma 2024

Söndag den 3 mars på Fort Anna kl. 13:00-15:00

Härmed kallas alla medlemmar i Barkåkra scoutkår till kårstämma. Alla medlemmar har rätt att delta i mötet – varje medlem har en röst. Föräldrar till yngre scouter är välkomna att närvara vid stämma som åhörare, dock utan rösträtt.

 

Eventuella motioner till kårstämman ska lämnas till kårstyrelsen senast två veckor innan stämman.

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 8. Föredragning om kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Behandling av motioner till stämman
 12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret.
 13. Fastställande av stadgar
 14. Val av kårordförande och vice ordförande
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Val av funktionärer (materialansvarig, stugfogde, uthyrningsansvarig)
 19. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 20. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa.
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande

 

 

Välkommen!

 

Styrelsen

 

Terminsstart Höstterminen 2023

18 aug

Terminsstart Hösten 2023!

 

Intresserad vuxen? Vill du lära dig av och utvecklas med ungdomlig glöd kan vi erbjuda dig att bli ledarassistent på någon av våra avdelningar. Det du behöver är sunt förnuft, barnasinne och visst friluftsintresse. Kåren behöver fler vuxna för att göra verksamheten möjligt för våra scouter. Introduktion för vuxna som vill veta mer om vad det innebär att vara scout/ledare kommer att hållas om intresse finns.

Kontakta Björn Lissinger på ordforande@barkakrascoutkar.se om du är intresserad av att bli en större del av vår kår!

Vecka 34. Med start den 21 augusti drar höstens avdelningsmöten igång igen. Det kommer inte att vara en kårgemensam start av höstterminen utan avdelningarna startar var för sig.

Familje och Bäverscouter Startar lördagen den 26/8 kl. 10 – 12:00

Spårare och Upptäckare startar måndagen den 21/8 kl. 18 – 19:30

Äventyrare startar Tisdagen den 22/8 kl. 18:30 – 20:30

Utmanarna startar torsdagen den 24/8 kl. 18:30 – 20:30

Vårens avdelningsmöten kommer alltså att vara på samma dagar och tider som i Förra terminen.
Ta gärna med en kompis som du tror skulle trivas med oss i scouterna, så vi blir fler som delar på upplevelserna och allt det roliga. Tänk på att ta med kläder efter väder så vi kan vara utomhus i alla väder.

PS: Glöm inte att meddela om ni tänkt sluta hos oss så att ni inte blir fakturerade för medlemsavgiften. Den skickas nämligen ut centralt och faller tillbaka på kåren att betala om den inte betalas av scouten. DS.

 

Nu kör vi och Var Redo!

Kallelse till Barkåkra scoutkårs kårstämma 2023

01 mar

Kallelse till Barkåkra scoutkårs kårstämma 2023

Onsdag 22 mars på Fort Anna kl. 19:00-21:00

OBS! Notera att det är ett nytt datum mot vad som kommunicerats tidigare.

Härmed kallas alla medlemmar i Barkåkra scoutkår till kårstämma. Alla medlemmar har rätt att delta i mötet – varje medlem har en röst. Föräldrar till yngre scouter är välkomna att närvara vid stämma som åhörare, dock utan rösträtt.

 

Eventuella motioner till kårstämman ska lämnas till kårstyrelsen senast två veckor innan stämman.

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 8. Föredragning om kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Behandling av motioner till stämman
 12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret.
 13. Fastställande av stadgar
 14. Val av kårordförande och vice ordförande
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Val av funktionärer (materialansvarig, stugfogde, uthyrningsansvarig)
 19. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 20. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa.
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande

 

 

Välkommen!

 

Styrelsen

 

Terminsstart Våren 2023!

08 jan

Terminsstart våren 2023!

Vi ledare vill rikta ett stort tack till er scouter och föräldrar som engagerat er under höstens aktiviteter. Med er hjälp och ert engagemang blir allt mycket lättare.

Renoveringen av Fort Anna blev äntligen färdig under hösten, så nu kan vi stoltsera med ett toppklasskök och nya fina toaletter varav en tillgänglighetsanpassad för alla behov. Vi vill rikta ett stort tack till Stiftelsen Gripen och PEAB som hjälpt oss med bidrag och väl genomfört arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till Fredrik Johansson som har hållt i projektet från start till mål.

Fort Anna är nu rustat för att kunna användas mer, t.ex. till kalas, studiecirklar eller som möteslokal. Hör av er om ni vill boka in er på Fort Anna ( info@barkakrascoutkar.se )

Vecka 3. Med start den 16 januari drar vårens avdelningsmöten igång igen. Det kommer inte att vara en kårgemensam start av vårterminen utan avdelningarna startar var för sig.

Föräldrar och Bäverscouter varannan lördag med start 28/1 Kl. 10:00 – 12:00

Spårarna och Upptäckarna måndagar med start 16/1 Kl. 18:00 – 19:30

Äventyrare tisdagar med start 17/1 Kl. 18:30 – 20:30

Utmanarna torsdagar med start 19/1 Kl. 18:30 – 20:30

Vårens avdelningsmöten kommer alltså att vara på samma dagar och tider som i höstas.

Ta gärna med en kompis som du tror skulle trivas med oss i scouterna, så vi blir fler som delar på upplevelserna och allt det roliga. Tänk på att ta med kläder efter väder så vi kan vara utomhus i alla väder.

Vi ledare och funktionärer i kåren kommer att ha ett planeringsmöte den 15/1 på fort Anna. Vi är en växande kår och vi blir fler Scouter. Det är jätteroligt men det kräver åxå att vi blir fler vuxna i kåren.  Är du intresserad av att engagera dig som ledare eller vid arrangemang under våren är du hjärtligt välkommen att bli med i vårt glada ledargäng! Hör bara av er till mig på ordforande@barkakrascoutkar.se eller 070-572 55 20 så kan jag berätta mer.

PS jag vill påminna er om att meddela oss om ni har ändrat adress, eller slutar i kåren, så att vi kan uppdatera medlemsregistret. Medlemsavgiften faktureras nämligen direkt från riksförbundet Scouterna.

 

Nu kör vi och Var Redo!

Terminsstart Höstterminen 2022

14 aug

 

 

Terminsstart Hösten 2022!

Vi ledare vill rikta ett stort tack till er scouter och föräldrar som engagerat er under vårens aktiviteter. Äntligen har vi kunnat hålla möten och träffas under mer normala förhållanden vilket bidragit till goda skratt och härliga minnen under vårterminen. Fortsatt har det kommit till nya scouter i verksamheten och det tycker vi är extra roligt! Vårlägret på Sonnarp blev äntligen av efter två års frånvaro och det var mycket uppskattat av både ledare och scouter. Det märktes dock att det var många som aldrig varit på läger och saknade erfarenheter om hur det går till. Det får vi se till att ändra på så att alla får de erfarenheterna och kunskaper som krävs för lägerliv.

Valborg blev en braksuccé med soligt väder massvis med folk och en magnifik brasa. Det var väldigt roligt att äntligen få visa upp oss för Ängelholm med vårt fina kårarrangemang på Sven Jons udde. Här var ni föräldrar en ovärderlig hjälp så att vi kan genomföra detta. TACK!

Under sommaren så har en del av kåren varit på Jamboree22. Det var ett väldigt lyckat arrangemang där drygt 11 000 scouter samlades för utmaningar, upplevelser, nya bekantskaper, tävlingar och massor med andra aktiviteter. Kolla gärna deras sida här.

Intresserad vuxen? Vill du lära dig av och utvecklas med ungdomlig glöd kan vi erbjuda dig att bli ledarassistent på någon av våra avdelningar. Det du behöver är sunt förnuft, barnasinne och visst friluftsintresse. Kåren behöver fler vuxna för att göra verksamheten möjligt för våra scouter. Introduktion för vuxna som vill veta mer om vad det innebär att vara scout/ledare kommer att hållas om intresse finns.

Kontakta Björn Lissinger på ordforande@barkakrascoutkar.se om du är intresserad av att bli en större del av vår kår!

Vecka 34. Med start den 22 augusti drar höstens avdelningsmöten igång igen. Det kommer inte att vara en kårgemensam start av höstterminen utan avdelningarna startar var för sig.

Familje och Bäverscouter Startar lördagen den 27/8 kl. 10 – 12:00

Spårare och Upptäckare startar måndagen den 22/8 kl. 18 – 19:30

Äventyrare startar Tisdagen den 23/8 kl. 18:30 – 20:30

Utmanarna startar torsdagen den 25/8 kl. 18:30 – 20:30

Ta gärna med en kompis som du tror skulle trivas med oss i scouterna, så vi blir fler som delar på upplevelserna och allt det roliga.

PS: Glöm inte att meddela om ni tänkt sluta hos oss så att ni inte blir fakturerade för medlemsavgiften. Den skickas nämligen ut centralt och faller tillbaka på kåren att betala om den inte betalas av scouten. DS.

 

Nu kör vi och Var Redo!

VALBORGSFIRANDE PÅ SVEN JONS UDDE 30 APRIL KL 20

18 apr

VALBORGSFIRANDE PÅ SVEN JONS UDDE 30 APRIL KL 20

Sedan mitten på 1950-talet har Barkåkra Scoutkår arrangerat Valborgsfirandet på Sven Jons udde. De två senaste åren har vi tyvärr fått skjuta upp firandet på grund av pandemin… Men i år är vi äntligen tillbaka och kommer att fira in våren med körsång, vår-talare och en värmande brasa igen.

Vi kommer att erbjuda försäljning av korv och kaffe med dopp och tar hjärtligt emot en grindslant.

GRINDSLANTENS SWISH NR ÄR: 123 459 98 66

VÄLKOMNA!

 

Terminsstart Vårterminen 2022

16 jan

Hej alla Scouter och Föräldrar.

Även i år ber om ert överseende i situationen vi sitter i då beslut kan komma att ändras med kort varsel. Vi gör vad vi kan för att försöka komma igång med scouting så snart som möjligt men vi kommer inte att starta med verksamhetens fysiska möten förens vi anser det görbart.

Barkåkra Scoutkår har under hösten hanterat förutsättningarna för scouting på ett bra sätt och kunnat hålla våra möten på ett säkert sätt och haft en mycket givande och rolig höst, trots att pandemin har begränsat oss. Vi vill inget hellre än att, även denna vår, kunna erbjuda samma förutsättningar för en meningsfull fritid till våra scouter.

Tyvärr ser vi dock med anledning av den senaste tidens smittspridningsbegränsande åtgärder och i den information som kommit från myndigheterna, att det blir svårt att genomföra terminsstarten som planerat just nu.

Vi kommer därför i ett första skede att preliminärt flytta fram terminsstarten till v.5

När vi kommer igång blir tiderna för mötena de samma som tidigare:

Familje och Bäverscouter varannan lördag med start 5/2 Kl. 10:00 – 12:00

Spårarna och Upptäckarna måndagar med start 31/1 Kl. 18:00 – 19:30

Äventyrare tisdagar med start 1/2 Kl. 18:30 – 20:30

Utmanarna torsdagar med start 3/1 Kl. 18:30 – 20:30

 

Har ni frågor och funderingar kan ni kontakta Björn på ordforande@barkakrascoutkar.se

Med vänliga hälsningar

Ledare och styrelse i Barkåkra Scoutkår

Vikingakårhajk!

14 sep
BSK Fyller 90 år!
Thor, Odens son, beskyddare av vår kår hälsar er alla välkomna till att delta i denna storslagna hajk innanför portarna av Valhall.
Anmäld dig nu innan portarna stänger den 19:e. Det är gratis!
Utmanare & Äventyrare: Resan börjar redan den 24/9 då skeppen seglar från Fort Anna klockan 17:00 för att anlända till Raggarbacken vid västersjön. Hajken avslutas gemensamt 14:00 den 26/9 på Fort Anna efter alla har hjälpts åt med städning, diskning och materialvård.
Upptäckare: Resan börjar lördagen den 25/9 när nästa skepp seglar från Fort Anna. Samling för dem är vid Fort Anna kl 09:00. Upptäckare avslutar tillsammans med Utmanare och Äventyrare 14:00 den 26/9
Spårare: Resan börjar för dessa små krigare 13:30 den 25/9 från Fort Anna. Spårare avslutar samma dag 17:30 på Fort Anna. Spårare får endast övernatta på lägerplatsen om ansvarig vuxen är nedpackad.
Familje/Bäverscouter: För våra minsta vikingar så välkomnas dem och deras obligatoriska vuxna kompanjon till lägerplatsen 13:00 den 25/9 för att avsluta på lägerplatsen 17:00 samma dag. Familje/bäverscouter får bara lov att övernatta om en ansvarig är med. Se koordinater nedan.
Kom ihåg att Heimdall aldrig missar något så ta med korrekt scout utstyrsel och dem finaste av vikingakläder för att vara våra gudar till lags.
Koordinater till Raggarbacken: (56.3130486, 13.0597370)
Var hälsad, var redo!
-Asagudarna

Fixardag + Scoutloppis på Fort Anna Söndag den 12/9 Kl. 9-13

06 sep

Söndagen den 12 September kl. 10-13 har vi fixardag på Fort Anna. När det börjar bli mörkare på kvällarna och sommaren dröjer sig kvar i små portioner. Verksamheten på Fort Anna är dock i full gång och då är det trevligt om våra barn har en ren och fin gård att vara på och att våra lokaler är fräscha. Vi behöver hjälp att fixa i trädgården, lava ved samt städa inne på Fort Anna. För att det inte ska bli en allt för stor uppgift för någon enskild, vädjar vi om er hjälp och en fin uppslutning.

Vi samlas på Fort Anna kl. 10:00 och fördelar uppgifterna. Vid 12-tiden bjuds det på grillad korv.

Anmäl att du kommer till fixardagen på Facebook så vi vet hur många vi blir och kan planera därefter: (https://www.facebook.com/events/595669345141426/?ref=newsfeed)

Vi kommer att ha Scoutloppis i samband med Fixardagen.

Har ni urvuxna eller överblivna scoutprylar som skjortor, byxor, kängor eller andra ”bra att ha” prylar som fortfarande kan komma till nytta, så tar ni med det och säljer på vår Loppis.

Vi kommer att, i all enkelhet, tillhandahålla bord som ni kan lägga era saker på. Märk det ni vill sälja med swishnummer och pris så får Loppisen sköta sig själv. Det är ett sätt att enkelt hitta nya ägare till gamla saker.

 

Vi ledare som arbetar i verksamheten gör detta helt ideellt och vi gör det för att vi tycker det är himla skojigt och meningsfullt att se ungdomar utvecklas. Ibland behöver vi dock hjälp av er föräldrar och den hjälpen ber vi ödmjukast om. Vi kommer aldrig bötfälla föräldrar som uteblir, dela ut arbetspass till någon som inte vill eller på annat sätt tvinga er att hjälpa till. Det stämmer inte överens med scouternas värdegrund. Det vi däremot kommer att göra är att erbjuda er en plats i gemenskapen och en möjlighet att hitta en ny(gammal) hobby. Jag hoppas att vi ses i verksamheten!

 

Har ni frågor eller funderingar når ni mig på ordforande@barkakrascoutkar.se

 

Scouthälsningar,

Björn Lissinger Orf. BSK

Terminsstart Hösten 2021!

16 aug

Terminsstart Hösten 2021!

Vi ledare vill rikta ett stort tack till er scouter och föräldrar som engagerat er under vårens aktiviteter. Trotts den fortsatt rådande situationen har vi lyckats bibehålla ett gott humör och ett sunt sinne under vårterminen och vi har lyckats att hålla våra avdelningar aktiva. Fortsatt har det kommit till nya scouter och det tycker vi är extra roligt! Det fysiska vårlägret på Sonnarp blev tyvärr inställt i år igen i stället hade vi Vårlägeraktiviteter under hela senvåren. Kolla länken och se ett urval av alla aktiviteter som genomfördes i Skåne under våren (https://nordvastraskane.scout.se/varlager-2021/redovisade-uppgifter/ ).

Valborg blev Tyvärr inställt i år igen, vilket gjorde att vi inte fick visa upp oss för Ängelholm med vårt fina kårarrangemang på Sven Jons udde. Men även här knyter vi näven i fickan och siktar mot nästa vår.

Intresserad vuxen? Vill du lära dig av och utvecklas med ungdomlig glöd kan vi erbjuda dig att bli ledarassistent på någon av våra avdelningar. Det du behöver är sunt förnuft, barnasinne och visst friluftsintresse. Kåren behöver fler vuxna för att göra verksamheten möjligt för våra scouter. Introduktion för vuxna som vill veta mer om vad det innebär att vara scout/ledare kommer att hållas om intresse finns.

Kontakta Björn Lissinger på ordforande@barkakrascoutkar.se om du är intresserad av att bli en större del av vår kår!

Vecka 34. Med start den 23 augusti drar höstens avdelningsmöten igång igen. Det kommer inte att vara en kårgemensam start av höstterminen utan avdelningarna startar var för sig.

OBS! Äventyrarna har bytt dag till Tisdagar!

Familje och Bäverscouter Startar lördagen den 28/8 kl. 10 – 12:00

Spårare och Upptäckare startar måndagen den 23/8 kl. 18 – 19:30

Äventyrare startar Tisdagen den 24/8 kl. 18:30 – 20:30

Utmanarna startar torsdagen den 26/8 kl. 18:30 – 20:30

Ta gärna med en kompis som du tror skulle trivas med oss i scouterna, så vi blir fler som delar på upplevelserna och allt det roliga.

Som läget fortsatt är så har vi alla våra möten utomhus, för att kunna hålla avstånd och minska spridningen av Covid 19, så kom välklädd efter väder. Försök även att ha gjort eventuella toalettbesök innan mötet så vi minskar springet inomhus.

 

Nu kör vi och Var Redo!