Terminsstart Vårterminen 2022

16 jan

Hej alla Scouter och Föräldrar.

Även i år ber om ert överseende i situationen vi sitter i då beslut kan komma att ändras med kort varsel. Vi gör vad vi kan för att försöka komma igång med scouting så snart som möjligt men vi kommer inte att starta med verksamhetens fysiska möten förens vi anser det görbart.

Barkåkra Scoutkår har under hösten hanterat förutsättningarna för scouting på ett bra sätt och kunnat hålla våra möten på ett säkert sätt och haft en mycket givande och rolig höst, trots att pandemin har begränsat oss. Vi vill inget hellre än att, även denna vår, kunna erbjuda samma förutsättningar för en meningsfull fritid till våra scouter.

Tyvärr ser vi dock med anledning av den senaste tidens smittspridningsbegränsande åtgärder och i den information som kommit från myndigheterna, att det blir svårt att genomföra terminsstarten som planerat just nu.

Vi kommer därför i ett första skede att preliminärt flytta fram terminsstarten till v.5

När vi kommer igång blir tiderna för mötena de samma som tidigare:

Familje och Bäverscouter varannan lördag med start 5/2 Kl. 10:00 – 12:00

Spårarna och Upptäckarna måndagar med start 31/1 Kl. 18:00 – 19:30

Äventyrare tisdagar med start 1/2 Kl. 18:30 – 20:30

Utmanarna torsdagar med start 3/1 Kl. 18:30 – 20:30

 

Har ni frågor och funderingar kan ni kontakta Björn på ordforande@barkakrascoutkar.se

Med vänliga hälsningar

Ledare och styrelse i Barkåkra Scoutkår