Kårhistoria

Barkåkra Scoutkår grundades 1931 av diakon Nils Westin.

Här kan du läsa mer om Scouternas och Barkåkra scoutkårs historia i kronologisk ordning:

1857 22 Feb Robert Baden Powell ”BP” (Scouternas grundare) föds i England.
1889 Anna Nygren (Syster Anna) föds i Vegeholm.
1902 10 Dec. Nils Westin (Kårens grundare) föds i Hälsingland.
1907 Första scoutlägret på Brownsea Island. Försöksläger med 21 deltagare, Scoutrörelsen föds.
1908 BP publicerar sina idéer i boken ”Scouting for Boys”.
1909 Gymnastikläraren och kaptenen Ebbe Liberath startar scoutverksamhet i Göteborg, Sverige.
1912 Sveriges Scoutförbund bildas.
1913 Mars Sveriges Flickors Scoutförbund bildas.
1920 Den första världs jamboreen hålls I London, där BP utnämndes till världsscoutchef.
1930 Barnhemsverksamheten startar i Skälderviken.
1931 6 Maj Barkåkra Scoutkår startas och registreras i Sveriges Scoutförbund.
1931 27 Maj Barkåkra Scoutkår registreras i Skånes Scoutdistrikt.
1936 Skogshem börjar byggas, nuvarande Fort Anna.
1941 Robert Baden Powell  avlider.
1950-talet ”Mitten” Valborgsmässofirandet på Sven Johns udde startar.
1960 13 Nov Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund slås samman, Svenska Scoutförbundet bildas.
1962 21 Nov Barkåkra Flickscoutkår och Barkåkra Pojkscoutkår slås samman.
1965 Barnhemsverksamheten i Skälderviken avvecklas.
1965 Barkåkra Scoutkårs julbasarer startas.
1973 Anna Nygren avlider.
Anna Nygren in memoriam
1979 Barkåkra Scoutkår köper Fort Anna  för 135.000:-
Historien on ”Panget” som blev Fort Anna
1981 Fort Anna invigs.
1987 7 Nov. Nils Westin (Kårens grundare) avlider.
2012 1 Jan Svenska Scoutförbundet ombildas och byter namn till Scouterna Riksorganissationen
2012 Kulla Scoutdistrikt och Öresunds Scoutdistrikt slås samman.
2015 1/1 Kulla Scoutdistrik byter namn till Nordvästra Skånes Scoutdistrik