Historien om Valborgsmässofirandet på Sven Johns udde

Så började det.Valborg

Barkåkra scoutkår har sedan mitten av 50 talet anordnat valborgsmässofirandet på Sven Jons udde i Skälderviken. I syfte att ge kåren en inkomst för sin verksamhet. Det hela började med att några scoutledare i byn ville röja upp i sina trädgårdar och fick då ris över.  Mac Olsson (Scoutledare) och Frans Karlsson (Lantbrukare) var två av dessa. Riset transporterades med traktor till Sven Johns udde där bålet anlades.

Prästen talade och kyrkokören stod för sång och musik. .

Scouterna gick runt i byn och sålde lotter, med två Baden-Baden stolar som vinst. Folk fick anteckna sig för antal lotter. Dragningen skedde sedan vid bålet på Sven Jons udde.

Charkuteriet Scan i byn lånade ut sin kokvagn till korvförsäljningen.

Kvällen avslutades med ett fyrverkeri. (Detta höll på i några år sedan starten, men efter en olycklig och tragiska olycka mede en fyrverkeripjäs slutade man med denna tradition.)

Scouterna övernattade på Sven Jons Udde under natten.

Idag.

Än i dag pågår traditionen utan större förändringar.

På grund av miljö och naturskäl, läggs numera bålet endast upp av kommunen efter initiativ av kåren som ombett kommunen att göra detta veckorna innan valborg. Beslut om detta togs av kårstyrelsen i mitten av 1970. Mängden trädgårdsavfall och tyvärr även andra sopor ökade under åren då allmänheten la upp bålet. Bålet blev ibland enormt stort och började redan läggas upp så tidigt som före jul. I vår överenskommelse får numera bara kommunen tippa ris där.

Diskussioner om huruvida fåglar och andra djur hinner bygga bo i rishögen har också debatterats flitigt. Även detta är en av anledningarna till att bålet läggs upp så sent som möjligt. Enligt uppgifter vi fått är det inte vanligt att fåglar bygger bo så nära havet.

Kören Barkarollerna står numera för sången under kvällen.

Vårtal hålls av någon lokal förtroendevald eller känd person.

Scouterna säljer korv och ibland även lotter. Oftast finns också möjligheten att stödja Majblommans verksamhet genom att köpa majblommor.

Efter fanborgens intåg, sång, musik, och tal tänds brasan av scouterna förutsatt att vädrets makter och lokala/regionala eldningsförbud EJ råder.

Då vi erfarenhetsmässigt har varit med om kraftiga väderomslag kort inpå, tas aldrig beslut om det blir eldning eller inte förrän det är dags att tända. Det är förenat med stort ansvar att tända brasan. Att tända bålet utan tillstånd och vår vetskap är brottsligt och kommer att polisanmälas.

Valborgsmässofirande är en av kårens äldsta traditioner och en mycket välbesökt tillställning av ca 1000-2000 personer.

Även ekonomiskt är det en viktig inkomstkälla för kåren. Stöd gärna vår verksamhet.

 

Nedtecknat av Andreas Ohlsson våren 2014 efter Lars Assarssons berättelser.