Besök Scouterna

Välkommen till Barkåkra Scoutkårs eminenta hemsida

Vi är den bästa scoutkåren på mils avstånd!

Visa alla

Anslagstavla

Vill du bli Scout?

Är du nyfiken på scouterna? Varför inte komma hit och prova på. Här har vi roligt och vi har ingen avbytarbänk.

Eller prova Familjescouting

Scouting för alla

Om du behöver hjälp ekonomiskt för att kanske delta på ett läger, hjälp att köpa någon utrustning eller scoutskjorta. Då kanske Majblomman kan vara till hjälp. Här hittar du info och villkor.

Vårläger 17

Info om Vårlägret hittar du här. Anmälningstiden har nu gått ut.

Problem med anmälan vårläger!

27 Apr

Vi har problem med anmälningsformuläret – flera anmälningar ha inte gått igenom! 

Jag har skickat mail till samtliga vars anmälningar registrerats. Kolla om du fått mail från mig idag! Om inte – fyll i formuläret igen och maila lena.andersson@ektv.nu så att vi kan kolla att din anmälan kommit in den här gången!

Vi ber om ursäkt för besväret och hoppas vi hittar felet till nästa gång!

Hälsningar,
Lena

 

Valborgsfirande

23 Apr

SVEN JONS UDDE 30 APRIL KL 20

Sedan mitten på 1950-talet har Barkåkra Scoutkår haft Valborgsfirande på Sven Jons udde.

Hela historien om hur allt började kan du läsa här.

Även i år kommer vi att fira in våren med körsång, vår-talare och en värmande brasa.

Nytt för i år är att vi utökar vår försäljning och erbjuder både lotteri, korv, chokladpannkakor och kaffe med dopp.

VÄLKOMNA!

Hej alla prova-på-scouter!

16 Mar

Vi fick väldigt många nyfikna besökare på vårt prova-på-scoutmöte i måndags! Tack för att ni kom! Tack också till alla intresserade föräldrar.
Om du är sugen på att fortsätta i scouterna så är du givetvis hjärtligt välkommen. För er som går i åk 2-3 är det spårarna på måndagar som gäller. För er som går i 4-5 är det upptäckarna på tisdagar, och för er i 6-8 är det äventyrarna på torsdagar.
För er som är yngre har vi två olika varianter: ska du börja i tvåan till hösten är du och en förälder välkommen att vara med på några spårarmöten under våren. Måndagarna 27/3, 3/4 samt 24/4 är lämpliga möten. (Man får alltid testa tre gånger utan att behöva betala medlemsavgift, så det är så klart gratis!)
För er som är ännu yngre har vi Familjescouting som börjar lördagen den 25/3 kl 10-12. Vi har möten varannan lördag fram till 20/5. Läs mer om det på annan plats på hemsidan.

Välkomna till oss!
Ledarna

Kallelse till Barkåkra scoutkårs kårstämma

09 Mar

Härmed kallas alla medlemmar i Barkåkra scoutkår till kårstämma onsdag 29 mars kl 18.30-20.30 på Fort Anna. Alla medlemmar har rätt att delta i mötet – varje medlem har en röst. Föräldrar till yngre scouter är välkomna att närvara vid stämma som åhörare, dock utan rösträtt.

Eventuella motioner till kårstämman ska lämnas till kårstyrelsen senast två veckor innan stämman.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 8. Föredragning om kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Behandling av motioner till stämman
 12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret.
 13. Fastställande av stadgar
 14. Val av kårordförande och vice ordförande
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 19. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Välkommen!
Styrelsen