Besök Scouterna

Välkommen till Barkåkra Scoutkårs eminenta hemsida

Vi är den bästa scoutkåren på mils avstånd!

Visa alla

Anslagstavla

Vill du bli Scout?

Är du nyfiken på scouterna? Varför inte komma hit och prova på. Här har vi roligt och vi har ingen avbytarbänk.

Eller prova Familjescouting

Scouting för alla

Om du behöver hjälp ekonomiskt för att kanske delta på ett läger, hjälp att köpa någon utrustning eller scoutskjorta. Då kanske Majblomman kan vara till hjälp. Här hittar du info och villkor.

Jamboree17

Här hittar du info om läger och anmälan.

Hej alla prova-på-scouter!

16 Mar

Vi fick väldigt många nyfikna besökare på vårt prova-på-scoutmöte i måndags! Tack för att ni kom! Tack också till alla intresserade föräldrar.
Om du är sugen på att fortsätta i scouterna så är du givetvis hjärtligt välkommen. För er som går i åk 2-3 är det spårarna på måndagar som gäller. För er som går i 4-5 är det upptäckarna på tisdagar, och för er i 6-8 är det äventyrarna på torsdagar.
För er som är yngre har vi två olika varianter: ska du börja i tvåan till hösten är du och en förälder välkommen att vara med på några spårarmöten under våren. Måndagarna 27/3, 3/4 samt 24/4 är lämpliga möten. (Man får alltid testa tre gånger utan att behöva betala medlemsavgift, så det är så klart gratis!)
För er som är ännu yngre har vi Familjescouting som börjar lördagen den 25/3 kl 10-12. Vi har möten varannan lördag fram till 20/5. Läs mer om det på annan plats på hemsidan.

Välkomna till oss!
Ledarna

Kallelse till Barkåkra scoutkårs kårstämma

09 Mar

Härmed kallas alla medlemmar i Barkåkra scoutkår till kårstämma onsdag 29 mars kl 18.30-20.30 på Fort Anna. Alla medlemmar har rätt att delta i mötet – varje medlem har en röst. Föräldrar till yngre scouter är välkomna att närvara vid stämma som åhörare, dock utan rösträtt.

Eventuella motioner till kårstämman ska lämnas till kårstyrelsen senast två veckor innan stämman.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 8. Föredragning om kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Behandling av motioner till stämman
 12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret.
 13. Fastställande av stadgar
 14. Val av kårordförande och vice ordförande
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 19. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Välkommen!
Styrelsen

 

Familjescouting under våren

04 Feb

Vi startar upp familjescouting igen under våren, efter höstens lyckade försök. Verksamheten startar lördagen den 25 mars och det blir totalt fem träffar under våren. Vi fortsätter att träffas varannan lördag kl 10-12.

Vår familjescouting vänder sig till familjer med barn yngre än åtta år, men som kan gå själva. Varje vuxen kan ha med sig ett eller två barn; ett till varje hand! Vi har nära till både strand och skog och går gärna iväg för att uppleva naturen på nära håll. Om vädret är alltför dåligt stannar vi på scoutgården Fort Anna.

Varje träff har ett program med lite lek, lite naturkunskap för barn, lite friluftskunskap för föräldrar och så avslutar vi med fika/lunch, ibland vid elden. Var och en har med det de vill äta. Övrig utrustning som behövs är oömma kläder (efter väder) och ett sittunderlag.

Att vara med på dessa fem träffar kostar 100 kr/barn. Då får barnet en scouthalsduk vid första mötet och ett scoutmärke vid avslutningen.

Anmäl intresse via kontaktformuläret.

Varmt välkomna till scouterna och Fort Anna lördagen den 25 mars kl 10.00.

Snart är det jul… och sommar igen!

17 Nov

Följande information ska ha mailats ut till alla scouter och föräldrar! Om ni inte fått mailet, meddela er avdelningsledare så vi kan korrigera i våra adressböcker!

Julmarknad blir det som vanligt på torget i Skälderviken lördagen innan den 1:a advent. I år är det den 26 november kl 13-15. Vi kommer att ha de vanliga aktiviteterna som Tomtegrotta, tipspromenad, korvgrillning och lotterier. För försäljning och bemanning ber vi spårarna, upptäckarna och era föräldrar om hjälp. Vi behöver minst sju scouter och lika många vuxna, ni behövs på torget från kl 12.30. För hjälp att bygga behöver vi hjälp av två vuxna från kl 9-12, samling på Fort Anna. För att riva behöver vi ytterligare minst två vuxna, från kl 15 och ett par timmar fram. Meddela Lars att du kommer på mail la-consult@telia.com

För att vårt uppskattade lotteri med frukt- och gottiskorgar ska bli lika fint som vanligt önskar vi att alla scouter lämnar något, eller några, bidrag i form av kaffepaket eller chokladkartonger. Om ni har annat ni önskar bidra med som t ex fina korgar, övriga delikatesser eller annat som passar ber jag er skicka information till lena.andersson@ektv.nu

Julskyltningen i Ängelholm är söndagen den 27 november och kåren kommer att grilla korv vid Stadsparken som vanligt. Om det är några vinster kvar från lördagen kommer vi även att ha ett lotteri. Till bemanning på söndagen vänder vi oss i första hand till äventyrarna och era föräldrar. Vi behöver två vuxna och två scouter per pass, plus två vuxna för att bygga respektive riva. Passen är: bygga 10-12 samling Fort Anna, grilla/sälja vid Stadsparken 12-14, 14-16, 16-18 samt riva. Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få då detta är en av våra viktigaste inkomstkällor för kåren! Meddela Lars att du kommer på mail la-consult@telia.com

OBS! Sista anmälan till aktiviteterna ovan var söndag den 6 november. Om ni inte anmält er till något pass kommer ni att få ett tilldelat i mail från Lars. Vid förhinder får ni själva ordna byte med en annan scout/förälder.

Sommarlägret Jamboree2017 kommer att bli ett riktigt storläger med kanske upp till 20,000 deltagare! Vi kommer att samarbeta med Ängelholms scoutkår och har redan påbörjat planeringen tillsammans. Mer information finns i separat brev. Vi ber er notera att datum för intresseanmälan är i samband med terminsavslutningen och sista anmälningsdatum är redan i slutet av januari. Det är alltså hög tid att bestämma om man vill med!

Spårarefterlysning… Har du någon kompis eller syskon eller kompis syskon som går i klass 2 eller 3 kan du kanske tipsa dem om scouterna?! Vi erbjuder gratis prova-på-scouting under november för nya och gamla spårare. Spårarna har avdelningsmöte på måndagar kl 18-19.30. Sprid det!

Scouthälsningar, Lena
Ordförande, Barkåkra scoutkår

PS jag vill bara påminna er om att meddela oss om ni har ändrat adress, eller slutar i kåren, så att vi kan uppdatera medlemsregistret. Medlemsavgiften faktureras nämligen direkt från riksförbundet Scouterna.