Besök Scouterna

Välkommen till Barkåkra Scoutkårs eminenta hemsida

Vi är den bästa scoutkåren på mils avstånd!

Visa alla

Anslagstavla

Scouting för alla

Om du behöver hjälp ekonomiskt för att kanske delta på ett läger, hjälp att köpa någon utrustning eller scoutskjorta. Då kanske Majblomman kan vara till hjälp. Här hittar du info och villkor.

Familjescouter

Vi fortsätter med familjescouter! Träffarna är varannan lördag kl 10-12 Se mer info i evenemangskalendern! Välkomna!

Tack för ett fantastiskt scout-år!

17 Dec

 

Året börjar lida mot sitt slut och jag sitter här i ett snötäckt Skåne och minns tillbaka till en varm och solig vecka på Rinkabyfältet med 11 000 andra scouter. Jag minns också en regnig, men glädjefylld, kårhajk med både gamla och nya scouter. Jag minns doften av nygräddade chokladpannkakor på Valborgsfirandet. Jag minns hur vi smög igång en ny verksamhet, familjescouting, och blev helt överväldigade av responsen. Jag minns….. oj, jag har så många härliga scoutminnen från 2017 och jag tror att jag delar en hel del av dem med er!

 

Jag vill, från kåren, framföra ett varmt tack till alla scouter och föräldrar som engagerat sig under året som gått. Vi uppskattar verkligen all den hjälp vi får på avdelningsmöten, hajker och läger. Ett särskilt tack vill jag också skicka till er som var med och hjälpte till vid Skyltsöndagen på första advent. Försäljningen på Skyltsöndagen gav kårens kassa ett tillskott på ca 20 000 kr, vilket hjälper oss att hålla verksamheten i gång och Fort Anna i bra skick.

 

Vecka 3 är det terminsstart; spårarna börjar måndag 15/1, upptäckare tisdag 16/1 och äventyrare torsdag 18/1. Vårens avdelningsmöten kommer alltså att vara på samma dagar och tider som i höstas.

Vi ledare och funktionärer i kåren kommer att ha ett planeringsmöte den 29/12 kl 15:00 på fort Anna. Är du intresserad av att engagera dig i kåren under våren är du hjärtligt välkommen att komma med i vårt glada ledargäng!

 

God Jul & Gott Nytt År! Vi ses på det nya året.

Scouthälsningar, Mia

Ordförande, Barkåkra scoutkår

 

PS jag vill påminna er om att meddela oss om ni har ändrat adress, eller slutar i kåren, så att vi kan uppdatera medlemsregistret. Medlemsavgiften faktureras nämligen direkt från riksförbundet Scouterna.

Valborgsfirande

23 Apr

SVEN JONS UDDE 30 APRIL KL 20

Sedan mitten på 1950-talet har Barkåkra Scoutkår haft Valborgsfirande på Sven Jons udde.

Hela historien om hur allt började kan du läsa här.

Även i år kommer vi att fira in våren med körsång, vår-talare och en värmande brasa.

Nytt för i år är att vi utökar vår försäljning och erbjuder både lotteri, korv, chokladpannkakor och kaffe med dopp.

VÄLKOMNA!

Hej alla prova-på-scouter!

16 Mar

Vi fick väldigt många nyfikna besökare på vårt prova-på-scoutmöte i måndags! Tack för att ni kom! Tack också till alla intresserade föräldrar.
Om du är sugen på att fortsätta i scouterna så är du givetvis hjärtligt välkommen. För er som går i åk 2-3 är det spårarna på måndagar som gäller. För er som går i 4-5 är det upptäckarna på tisdagar, och för er i 6-8 är det äventyrarna på torsdagar.
För er som är yngre har vi två olika varianter: ska du börja i tvåan till hösten är du och en förälder välkommen att vara med på några spårarmöten under våren. Måndagarna 27/3, 3/4 samt 24/4 är lämpliga möten. (Man får alltid testa tre gånger utan att behöva betala medlemsavgift, så det är så klart gratis!)
För er som är ännu yngre har vi Familjescouting som börjar lördagen den 25/3 kl 10-12. Vi har möten varannan lördag fram till 20/5. Läs mer om det på annan plats på hemsidan.

Välkomna till oss!
Ledarna

Kallelse till Barkåkra scoutkårs kårstämma

09 Mar

Härmed kallas alla medlemmar i Barkåkra scoutkår till kårstämma onsdag 29 mars kl 18.30-20.30 på Fort Anna. Alla medlemmar har rätt att delta i mötet – varje medlem har en röst. Föräldrar till yngre scouter är välkomna att närvara vid stämma som åhörare, dock utan rösträtt.

Eventuella motioner till kårstämman ska lämnas till kårstyrelsen senast två veckor innan stämman.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 8. Föredragning om kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Behandling av motioner till stämman
 12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret.
 13. Fastställande av stadgar
 14. Val av kårordförande och vice ordförande
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 19. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Välkommen!
Styrelsen