Medlemsinfo

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas terminsvis och omfattar  medlemskap i kår, distrikt och förbund. Medlemskap i alla scoutkårer faktureras centralt av Riksförbundet Scouterna och betalas till dem, inte till Barkåkra scoutkårs bankgiro. Som medlem omfattas man av Scouternas försäkring  samt får medlemstidningen   Scout som utkommer fyra gånger per år.

Information om nya medlemsavgifter from höstterminen 2018

På årsmötet i mars 2018 beslutade Barkåkra scoutkår att förändra strukturen för sin medlemsavgift. Förändringen innebär att medlemsavgiften delas in i tre kategorier efter hur aktiv man är i scoutkåren.

Aktiv – scouter 8-18 år i verksamheten betalar 425 kr/termin. Familjescouter samt Bäverscouter 0-7 år betalar 150 kr/termin då de har färre antal möten och ej erbjuds läger och hajker i samma omfattning.

Styrelse, ledare och funktionär – alla avdelningsledare, styrelsemedlemmar och andra funktionärer med en specifik roll måste vara medlemmar i kåren. Dessa betalar en lägre medlemsavgift då de bidrar till kåren genom sitt arbete. Minimum arbetsinsats för att omfattas av denna kategori är 20 arbetstimmar per termin. Denna kategori betalar 150 kr/termin.

Stödmedlem – den tredje kategorin kallar vi stödmedlemmar och är till för föräldrar och andra som vill stötta verksamheten och nyttja medlemsförmånerna som anges nedan. Till denna kategori hör även utflyttade seniorscouter som endast vill tillhöra kåren för att kunna anmäla sig till externa arrangemang och läger. Denna kategori betalar 250 kr/termin.

Inför höstterminen 2018 kommer nuvarande medlemmar att delas in i någon av ovanstående kategorier. Det är kårens styrelse som beslutar om vilken kategori man tillhör i det fall detta är oklart. Eventuella justeringar görs därefter till nästkommande termin.

 

Medlemsförmåner

Som medlem i Barkåkra scoutkår har man även lokala förmåner såsom:

  • Gratis lån av tält, stormkök och annat scoutmaterial som kåren har
  • Gratis lån av Fort Anna för tex födelsedagskalas

Teckna medlemskap/uppsägning av medlemskap

Nya medlemmar lämnar personuppgifter via sina ledare eller denna hemsida under fliken ”vår kår/bli scout” och registreras sedan i Scouternas medlemsregister Scoutnet. Man får lov att prova på scouting under tre möten, om du därefter vill fortsätta registrerar vi dig som medlem.

Uppsägning av medlemskap ska ske till ansvarig ledare eller till ordforande@barkakrascoutkar.se så att du kan strykas i Scouternas medlemregister. Utebliven betalning av medlemsavgift räknas ej som uppsägning. Om du inte meddelar oss att du vill säga upp ditt medlemskap så får kåren betala din avgift till distrikt och förbund i ditt ställe, så snälla meddela oss!

Kommunikationskalaner

Vår Hemsida används som vår externa kommunikationskanal På Facebook har vi en sluten grupp ”Barkåkra scoutkår” för alla medlemmar och föräldrar, det är vår interna kommunikationskanal. Gå med i vår facebook-grupp så du inte missar information och glada tillrop! Det förekommer även att vi mailar eller sms:ar ut information till våra scouterså se till att dina kontaktuppgifter hålls uppdaterade i vårt medlemsregister.