Angående coronaviruset och Covid-19

01 Nov

Angående coronaviruset och Covid-19

Som många säkert sett har Folkhälsomyndigheten skärpt råd och rekommendationer i flera regioner, med anledning av smittspridningen av covid-19.

Detta gäller även för oss Scouter!

Vi kommer dock inte att ställa in utan att fortsätta att ställa om, så att våra barn kan fortsätta att ha rolig och inspirerande fritid. Det har varit långa månader av pandemi därför behövs gemenskapen och kompisarna på Scouterna kanske mer än någonsin. Scouting gör skillnad!

Vi kommer att fortsätta hålla våra avdelningsmöten utomhus och se till att avstånds och hygienrekommendationer kan följas för allas säkerhet och trevnad.

Som alltid är det av yttersta vikt att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

För mer information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Med vänlig hälsning.

BSK Styrelse.